Is ons zorgverzekeringsstelsel wel zo solidair?

Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel is minder solidair, dan dat van omringende landen. België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een meer solidair stelsel. Dat meldt een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. In Nederland is de zorgpremie niet afhankelijk van het inkomen. De premie wordt juist bepaald aan de hand van de zorgverzekeraar, die de hoogte van de premie voor een groot deel bepaald. In ons land zijn het eigen risico en de zorgpremie voor iedereen gelijk, onafhankelijk van jong, oud, rijk, arm, ziek of ongezond. Daarbij gaan de vergelijkingssites uit van de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is immers een eigen keus.

Geen eigen risico in 2020?

In onze buurlanden kent men helemaal geen eigen risico. Daar betaalt de verzekerde een vast percentage van zijn of haar loon. Op die manier is er dan een zorgverzekering geregeld. In Engeland gaat men zelfs een stapje verder: daar is zorgverzekering voor iedereen gratis. De overheid financiert het zorgstelsel vanuit de staatskas.

Het Belgische ziekenfonds

België kent het systeem van ziekenfondsen nog die worden gevuld door werkgevers, werknemers  en subsidies. De fondsen vergoeden daarmee alle zorg. Daarom is de werknemer daar ook verplicht om mee te betalen aan het ziekenfonds als hij of zij ouder dan vijfentwintig jaar is. Vervolgens dragen werknemers een vast percentage af aan werkgevers. De werkgevers vullen nog vier procent van de lonen aan en storten dat bedrag in het fonds. Nadeel daarvan is, dat medicatie een stuk duurder is, dan in Nederland. In Duitsland lijkt het zorgverzekeringsstelsel erg veel op het Belgische systeem. Daar betalen lage-, en middeninkomens een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat geldt ook voor werkgevers. Grootverdieners (verzekerden die meer dan 50.000 euro per jaar verdienen), kiezen vaak voor een particuliere zorgverzekering.

Gratis gezondheidszorg

In het Verenigd Koninkrijk, heeft iedere inwoner recht op gratis gezondheids premies. Er worden bijvoorbeeld geen aparte zorgpremies betaald. Ook het eigen risico is daar iets onbekends. De Britse overheid betaalt alle zorgkosten vanuit de staatskas. Die wordt op haar beurt weer aangevuld door overheidsinkomsten, waaronder belastingen. National Health Service (NHS) regelt in Engeland alle zorg. Daar melden de Britten zich voor een bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, maar ook voor een tandartsbezoek. Particuliere verzekeringen zijn ook in het Verenigd Koninkrijk een feit, maar dan vooral als een extra aanvullende verzekering. Slechts acht procent maakt daarvan gebruik.

En hoe zit het in Nederland Nederland lijkt zo solidair nog niet, als we deze stelsels met elkaar vergelijken. Vooral het idee van ‘gratis zorg’ lijkt voor Nederlanders aantrekkelijk. Toch moeten we het doen met de manier waarop onze basiszorg is geregeld. Weten wat mogelijk is qua aanvullende verzekeringen en waar u het voordeligst uit bent? Doe dan de vergelijkingstest op www.zorgverzekeringcentrum.nl. De goedkoopste zorgverzekeraars komen dan bovenaan te staan. Een verzekering afsluiten kan vervolgens eenvoudig online.

Leave a reply